Предизвикателство 2020 – 08.01

January 8 – Start With The Letter T

Моята дума е тишина

Беше седнала в креслото и книгата в скута й седеше отворена на страницата, която започна да чете преди около 20 минути.

Нещо навън я разсея и тя погледна по посока на шума. Зарея поглед към небето и малките облачета, които се гонеха.

Къщата изведнъж утихна, никой не слизаше по стълбите, никой не ремонтираше, никой не гледаше телевизия прекалено високо. Всичко беше застинало.

Обзея я онова спокойствие, което рядко се случва в днешно време. Спокойствие, което намираш в планината на поляната покрита със сняг. Или през август в града, когато няма никого по улиците. Или през есента в парка под падащите шарени листа. Или през пролетта след дъжд, когато аромата на липа отново обгърне всичко.

Спокойствие. Безвремие. Безкрайност. Тишина. Покой. Затишие.

For Photo A Day Challenge January Colors and Letters

Реклама