Предизвикателство 2020 – 19.01

January 19 – Color Frosty Green

Лодката бавно се отдалечаваше от брега. Светът беше в онзи час, когато денят си взимаше довиждане с всички, но все още не искаше да се сбогува напълно.

Слънцето беше залязло преди няколко минути, но топлината му все още се усещаше.

Тя погледна встрани и се замисли какво се беше случило тази вечер. Сълзите замъглиха погледа ѝ, но тя преглътна горчилката и прогони тъжните мисли.

Мислеше за тях, мечтаеше да има бъдеще с него, но… Той я разочарова, той ѝ изневери, той я предаде.

Сега можеше само да събере малките парченца и да се опита да се почувства отново цяла.

И щеше да успее. Защото обичаше живота.

 

 

For Photo A Day Challenge January Colors and Letters

Реклама